Vereniging van oud-medewerkers

print

Van en voor leden

 Leden van de vereniging ontplooien vaak tal van activiteiten, die ook voor anderen interessant kunnen zijn, en die ze wellicht met anderen willen delen. De vereniging wil voor berichtgeving daarover ruimte maken op de website.  Tenslotte kan de vereniging ook een goed platform bieden om te zien wat er allemaal aanwezig is.

Het gaat daarbij om informatie van leden aan leden. Met de inhoud van de informatie, die geplaatst wordt, heeft de vereniging als zodanig dus geen bemoeienis.

De informatie moet worden aangeboden in pdf-formaat aan vom@avans.nl . De betreffende email moet voorzien zijn van begin- en einddatum voor het plaatsen van de informatie.

Het bestuur van de vereniging kan, indien daartoe aanleiding is, plaatsing van de informatie als minder gewenst beschouwen. Het bestuur zal daarover dan met de inzender overleggen.

Als er foto’s worden geplaatst, dienen deze vrij te zijn van copyrights. Er mogen geen personen op de foto’s te zien zijn.

 

2020 Lezing over de Amerikaanse Presidentsverkiezingen

 

2020 11 07 en 21 Corona Tweeluik
 

2020 Opera Barok digitaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 29 oktober 2020.