Vereniging van oud-medewerkers

print

Contact

Het secretariaat ondersteunt het verenigingsbestuur en fungeert als de 'loket' voor leden en geïnteresseerden. Er kan informatie worden verkregen over de vereniging (lidmaatschap, statuten e.d.).

Het secretariaat is tevens centraal inschrijfpunt voor de activiteiten.

Avans Hogeschool
Vereniging van Oud Medewerkers
Marian Siemons
Diensteenheid Personeel & Organisatie
088-5257252

Postbus 90116
4800 RA Breda
 
E-mail: vom@avans.nl

Rekeningnummer van VOM is: NL57RABO 0311 7122 15 ten name van Vereniging van Oud Medewerkers van Avans Hogeschool

 

Laatst bijgewerkt op 19 september 2016.