Vereniging van oud-medewerkers

print

Mededelingen

 

Bericht herinnering contributie 2020

Beste VOM lid,

Er is per abuis een email bericht  (herinnering contributie) binnengekomen bij meerdere leden die de contributie 2020 al hadden betaald. Mijn excuses voor dit bericht, iedereen heeft de contributie betaald! Je mag de mail als niet verzonden beschouwen en verwijderen.

Groet, Marian

"Sportabonnementen via Avans"
Helaas zijn de sportabonnementen via Avans voor medewerkers met ingang van het studiejaar 2017-2018 niet meer beschikbaar. Dat betreft dus ook de oud-medewerkers. Bij inventarisatie is gebleken, dat er te weinig belangstelling is om afzonderlijke afspraken met de studentensportverenigingen te maken.

Voor meer informatie klik op een van de volgende links:

Breda: https://www.bress.nl/

Tilburg: http://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/sports-center/sportabonnement/

's-Hertogenbosch: http://www.sportion.nl/studenten

2016 Besluitenlijst VOM

2017 Besluitenlijst VOM

Jaarverslag Br-Tb over 2016

Jaarverslag DB over 2016

Jaarverslag 2017-2018 

 

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2020.